Καλώς ήρθατε στην Alphavet

 

Η ψηφιακή ακτινογραφία με τη χρήση συστημάτων ψηφιοποίησης (CR ή DR) είναι μια σχετικά νέα μέθοδος στο χώρο της κτηνιατρικής ακτινολογίας. Τα DR  είναι μηχανήματα που ακτινοβολούν το ζώο και χωρίς τη μεσολάβηση πλάκας η εικόνα εμφανίζεται άμεσα στον υπολογιστή. Η εξέταση με  CR διενεργείται σε ένα συμβατικό μηχάνημα κλασσικής ακτινολογίας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως η συμβατική ακτινογραφία, αλλά αντι για φιλμ χρησιμοποιούνται ειδικές πλάκες (imaging plates), οι οποίες αφού ακτινοβοληθούν, εισάγονται στο μηχάνημα ψηφιοποίησης (CR) και προβάλλονται στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η ψηφιακή πλέον εικόνα μπορεί να διορθωθεί, να μεγεθυνθεί, να υποστεί επεξεργασία, να εκτυπωθεί και να αποθηκευτεί. Παράλληλα μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική μείωση της δόσης ακτινοβολίας στο ζώο.


Πλεονεκτήματα

  •  Ταχύτερη εξέταση. Τα imaging plates εμφανίζουν πιο γρήγορα την εικόνα της εξέτασης σε σχέση με τη χρονοβόρα εμφάνιση των films.
  •  Ακριβέστερη διάγνωση. Η δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας (μεγέθυνση, ενίσχυση ορίων, κλπ) επιτρέπουν την πιο λεπτομερή μελέτη.
  •  Μείωση των επαναλήψεων. Μικρά σφάλματα κατά την έκθεση μπορούν να διορθωθούν εκ των υστέρων, αλλάζοντας την φωτεινότητα και την αντίθεση, χωρίς να είναι αναγκαίο να ακτινοβοληθεί ξανά ο ασθενής.
  •  Αισθητά χαμηλότερη δόση. Ανάλογα με την ένδειξη της εξέτασης, η δόση μπορεί να μειωθεί έως και 80%.
  •  Αρχειοθέτηση εξετάσεων. Οι εξετάσεις αποθηκεύονται και είναι πάντα διαθέσιμες για παραγωγή αντιγράφων, σύγκριση, ψηφιακή μεταφορά.

 

Στην Alphavet  δίδεται μεγάλη έμφαση στην ορθή τοποθέτηση του ζώου, λήψη καθώς και γνωμάτευση των ακτινογραφιών, η οποία διαδικασία γίνεται από εξειδικευμένο κτηνίατρο ακτινολόγο και κτηνίατρο ορθοπαιδικό.