Καλώς ήρθατε στην Alphavet

 

Ο Billy προσκομίστηκε με αιφνίδια παράλυση των οπίσθιων άκρων και απώλεια της επιφανειακής αίσθησης του άλγους. Στη μαγνητική τομογραφία που ακολούθησε απεικονίστηκε ένα σημείο συμπίεσης στην περιοχή Ο2-Ο3 λόγω ρήξης του μεσοσπονδύλιου δίσκου τύπου Ι, και ένα άλλο σημείο συμπίεσης λόγω χρόνιας προβολής του Θ10-Θ11 μεσοσπονδύλιου δίσκου. ∆έκα ημέρες μετά την ημιπεταλεκτομή που ακολούθησε στην περιοχή Ο2-Ο3 και την αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού, ο Billy περπατούσε στα τέσσερα άκρα με ήπια μόνο παραπάρεση.
Η καλής ποιότητας απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης με μαγνητική τομογραφία συνοδεύεται πολύ συχνά από ευρήματα συμπίεσης του νωτιαίου μυελού, ακόμη και σε ασυμπτωματικά ζώα. Η κλινική εξέταση είναι καθοριστική στην αποκάλυψη του σημείου όπου η συμπίεση προκαλεί τα κλινικά συμπτώματα και καθοδηγεί έτσι τόσο την περιοχή της απαιτούμενης απεικόνισης, όσο και το σημείο της χειρουργικής επέμβασης. Η καλή απεικόνιση παρέχει στοιχεία χρονιότητας της συμπίεσης, τα οποία καθοδηγούν περαιτέρω τη διαγνωστική προσέγγιση.