Καλώς ήρθατε στην Alphavet

 

Οι κοχλίες ασφαλίζουν τόσο στην πλάκα, όσο και στο οστό. Συμπεριφέρονται παρόμοια με τις συσκευές εξωτερικής οστεοσύνθεσης με την εξωτερική μπάρα όμως (πλάκα) να βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το οστό. Έχουν γι’ αυτό χαρακτηριστεί ως “ιδεατές συσκευές εξωτερικής οστεοσύνθεσης”.
Κάταγμα έξω βραχιονίου κονδύλου. Οστεοσύνθεση με συμπιεστική κοχλίωση. Η πλάκα λειτουργεί σαν “αποσβεστήρας”, προστατεύοντας τον κοχλία από την κόπωση. ∆ύο αυτοασφαλιζόμενοι κοχλίες εκατέρωθεν της καταγματικής γραμμής είναι αρκετοί. Η πλάκα δεν χρειάζεται να βρίσκεται σε επαφή με το οστό.