Εγκαταστάσεις

Στο ακτινοδιαγνωστικό κέντρο Alphavet οι εγκαταστάσεις μας πληρούν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κτηνιατρικής περίθαλψης ζώων συντροφιάς. Το κέντρο απαρτίζεται απο τρείς ανεξάρτητους ορόφους, ο καθένας με ξεχωριστό εξοπλισμό και εξαερισμό.

Στο ισόγειο βρίσκεται η αίθουσα αναμονής, η αίθουσα διεξαγωγής υπερήχων, η αίθουσα αξονικής τομογραφίας και η αίθουσα ψηφιακής ακτινογραφίας.

Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η αίθουσα αναμονής καθώς και η αίθουσα μαγνητικής τομογραφίας. Στον υπόγειο χώρο της κλινικής πραγματοποιούνται, εφόσον κριθούν απαραίτητες , αιματολογικές εξετάσεις για την ασφαλή διεξαγωγή των απεικονιστικών εξετάσεων καθώς επίσης και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους ασθενείς μεχρι να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Αναλυτικά οι εγκαταστάσεις μας :

  • Εξεταστήρια
  • Αξονικό τομογράφο
  • Μαγνητικό τομογράφο
  • Ψηφιακό Ακτινολογικό
  • Υπερηχοτομογραφία