Η ομάδα μας

Επικεφαλής τμημάτων
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κτηνίατρος DVM, PhD, Dip ECVDI

>

FEDERICA MARCHESOTTI
Κτηνίατρος DVM,Dip ECVIM-CA (Cardiology)

>