Μαγνητική Tομογραφία

Η μαγνητική τομογραφία είναι απεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποιεί μαγνητικό πεδίο για την απεικόνιση εικόνων του σώματος του ζώου  σε τρία επίπεδα (εγκάρσιο, οβελιαίο και στεφανιαίο). Χρησιμοποιείται κυρίως στην απεικόνιση του νευρικού συστήματος (εξέταση εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης), των αρθρώσεων και του μυοσκελετικού. Σε σύγκριση με την αξονική τομογραφία τα μαλακά μόρια απεικονίζονται με περισσότερη λεπτομέρεια.

Συνηθέστερες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας:

Για το ραντεβού και οδηγίες για την προετοιμασία του ζώου πριν την εξέταση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2106201459