Ελαστογραφία

Η Ελαστογραφία είναι μία υπερηχογραφική μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο στην κτηνιατρική. Σύντομα αναμένεται να αρχίσει να χρησιμοποιείται και στην κτηνιατρική κλινική πράξη από εξειδικευμένους υπερηχολόγους κτηνιάτρους. Είναι προέκταση της υπερηχογραφικής εικόνας και προσθέτει στο υπερηχογράφημα μία νέα διάσταση μελέτης των ιστών. Η Ελαστογραφία εφαρμόζεται πρακτικά σε όλα τα όργανα του σώματος προσθέτοντας, πέρα από τις μορφολογικές, κινητικές και αιμοδυναμικές πληροφορίες που ήδη προτείνει η Υπερηχογραφία, νέες πληροφορίες για την ελαστικότητα των ιστών. Σε πολλές περιπτώσεις η πρόσθετη αυτή πληροφορία είναι ικανή να οδηγήσει στην υπερηχογραφική “εικονική” βιοψία: Το σύνολο των δεδομένων που προκύπτουν από την Υπερηχογραφία, ιδιαίτερα αν προστεθούν τα ευρήματα της Ελαστογραφίας, τείνουν στην ιστολογική διάγνωση όπως στην ατραυματική, ιστολογική διάγνωση.

Για να λειτουργήσει η Ελαστογραφία και να προσθέσει παραπάνω διαγνωστικές πληροφορίες απαιτούνται προϋποθέσεις. Υπάρχει ήδη μεγάλος ανταγωνισμός στους κατασκευαστές υπερηχογράφων. Ο κάθε κατασκευαστής προτείνει τεχνολογικά διαφορετική λύση που έχει διαφορετικές δυνατότητες που αλλάζουν από εφαρμογή σε εφαρμογή, από όργανο σε όργανο, από παθολογία σε παθολογία. Υπάρχει η SW Ελαστογραφία και η HI RTE Ελαστογραφία. H κάθε μία από αυτές είναι περισσότερο αποτελεσματική και ευαίσθητη στα επιφανειακά και στα εν τω βάθει όργανα.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις για τα επιφανειακά όργανα, όπως είναι ο θυρεοειδής, ο όρχις, το μυοσκελετικό σύστημα, που είναι ένα σχετικά εύκολο πεδίο εφαρμογής της Strain Ελαστογραφίας. Στα εν τω βάθει όργανα όπως είναι το ήπαρ, το πάγκρεας, ο νεφρός και ο προστάτης το πεδίο για την Ελαστογραφία γίνεται πιο δύσκολο και οι εφαρμογές της έχουν περιορισμούς. Η SW Ελαστογραφία αναδεικνύεται αποτελεσματική και στα εν τω βάθει όργανα με την προϋπόθεση να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο εξέτασης.

Για το ραντεβού και οδηγίες για την προετοιμασία του ζώου πριν την εξέταση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2106201459