Η ομάδα μας

Αναισθησιολόγοι
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Κτηνίατρος DVM / Αναισθησιολόγος

>

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
Κτηνίατρος DVM - Msc / Αναισθησιολόγος

>

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Κτηνίατρος DVM / Αναισθησιολόγος

>