Η ομάδα μας

Staff
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κτηνίατρος DVM, PhD, Dip ECVDI

>

FEDERICA MARCHESOTTI
Κτηνίατρος DVM,Dip ECVIM-CA (Cardiology)

>

ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
Κτηνίατρος DVM, GPCert(US)ISVPS / Απεικονίστρια

>

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΙΑΝΗ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονίστρια

>

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονίστρια

>

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΝΤΣΟΥ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονίστρια

>

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονιστής

>

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονιστής

>

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονιστής

>

ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Κτηνίατρος DVM / Αναισθησιολόγος

>

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
Κτηνίατρος DVM - Msc / Αναισθησιολόγος

>

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Κτηνίατρος DVM / Αναισθησιολόγος

>

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χειριστής Μηχανημάτων

>

ΕΦΗ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
Γραμματεία

>

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΟΝΗ
Γραμματεία

>

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ
Γραμματεία

>

ΖΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Διοίκηση Alphavet

>